Posters Waekblad

Het Posters Waekblad is een wekelijkse uitgave welke bij de abonnees bezorgd wordt.

Hierin opgenomen is nieuws van de parochie, hulpdiensten, Sport en Cultuur Raad (SCRP), verenigingen en advertenties.

Redactie en nieuwe abonnees:
Mevr. M. Ernst
Telefoon: 0475-407120
e-mail:
posterswaekblaad@gmail.coml

Afdeling FinanciŽn:
Dhr. John Smeets
Telefoon: 0475-401563
Bank: Rabobank 142302139 Postbank: 420058

Bezorging:
Het Waekblad wordt op woensdag of donderdag bezorgd. Heeft u bezorgklachten gelieve te bellen 407120.
Voor inlichtingen over advertentiekosten kunt u 401563 bellen.

Mini-advertentie:
Dienen bij inlevering contant betaald te worden. De kosten zijn voor 4 regels Ä 1,50.
Gelieve aan te leveren in enveloppe op Hoofdstraat 83, tel. 407120.

Kopie inleveren:
Kopie voor dit blad aanleveren tot zaterdagavond 24:00 uur per e-mail:
posterswaekblaad@gmail.coml