Algemene voorwaarden winactie

Deze algemene voorwaarden winactie (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op winacties die worden georganiseerd door de Ondernemersvereniging Posterholt (aanbieder). Door deelname aan de betreffende winactie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

1 - Er kan slechts één bon per adres per bezorging worden ingeleverd.

2 – Deelnemers moeten 16 jaar of ouder zijn. Aanbieder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres.

3 –Winnaars krijgen bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven telefoonnummer of e-mail adres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

4 – De prijs is persoonsgebonden en wordt aan de winnaar ter hand gesteld. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.

5 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. De Aanbieder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld.

6 – De Aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

7 – De Aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

8 – De Aanbieder is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal door de Aanbieder op haar website publiekelijk bekend worden gemaakt.

9 - Leden van de Ondernemersvereniging Posterholt en gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.