De Ondernemers Vereniging Posterholt heet u van harte welkom.

Wie zijn wij?
Wij zijn een onafhankelijke vereniging met als leden een aantal zelfstandige ondernemers welke gevestigd zijn of hun wortels hebben in Posterholt.
In de wandelgangen wordt de vereniging OVP genoemd. Ze heeft als doel het organiseren van diverse activiteiten alsmede meer bekendheid te geven aan Posterholt als een dorp waar het erg gezellig vertoeven en winkelen is.

De website
Het doel van deze site is om u, als bezoeker, van informatie te voorzien betreffende de vereniging en haar activiteiten.
Tevens wil deze website fungeren als communicatiemiddel naar de leden toe en als klankbord voor deze zelfde leden.

Sommige delen van de website zijn uitsluitend bedoeld voor de leden van onze vereniging. Als bezoekend niet-lid kunt u deze bekijken, echter uw eventuele reactie op deze delen zal mogelijk niet gehonoreerd worden.
Ook is een deel strikt voorbehouden aan de leden en een deel aan het bestuur van de vereniging.

Om deze site zo informatief mogelijk te maken zijn uw suggesties, opmerkingen en aanvullingen van harte welkom.
Heeft u suggesties, bijdragen, vragen etc. stuur een mail naar info@ovposterholt.nl

Het is een bekend feit dat het verenigingleven in Nederland een moeilijke tijd doormaakt.
Het lijkt wel of er een saamhorigheidsgevoel of de wens om zich in te zetten voor een gemeenschappelijk doel niet meer aanwezig is bij de inwoners van Nederland.

De ondernemersvereniging van Posterholt wenst niet toe te geven aan deze trend.
Derhalve zijn nieuwe leden ten allen tijde van harte welkom binnen onze vereniging.
U treft hier collega ondernemers die dezelfde mening als u zijn toegedaan.
Zij willen net als uzelf meer zijn dan alleen maar een winkel waar men producten kan verwerven; zij wensen iets meer te betekenen voor onze (dorps)gemeenschap.

Kunt u zich met bovenstaande opinie verenigen, meldt u zich dan aan als lid. Dit kan bij de contactpersoon van onze vereniging.