Gehoord

Op deze pagina treft u een verzameling aan van nieuwtjes, wetenswaardigheden en geruchten.
De inhoud van deze pagina is niet per definitie gestaafd door feiten en kan dus bezijden de werkelijkheid zijn.
Zodra over een van onderstaande punten meer bekend wordt, worden deze uiteraard aangepast of verwijderd

Mocht u beschikken over een wetenswaardigheid, meld deze dan via: info@ovposterholt.nl