Ons Dorp.

Een foto impressie.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de toestand, zowel materieel als ook moreel, in ons dorp niet echt florissant is.
De tekenen hiervan zijn duidelijk herkenbaar. Enkele hiervan zullen we de revue laten passeren.

Uiteraard is niet alles kommer en kwel. Inmiddels is het traject Oude Markt - Raadhuisstraat - Wiersweg voltooid. Rest nog slechts om bescherming aan te brengen rond de nieuw geplante bomen.
Het volgende traject dat op stapel staat is aanpak van de Roermondseweg. Ook hier laten we ons, hopelijk positief, verrassen.

 

De gemeente is bezig met zich terug te trekken uit verschillende maatschappelijke aspecten. Het is de bedoeling dat de inwoners hier zelf het initiatief nemen om deze aspecten gestalte te geven.
De gemeente wil deze initiatieven helpen op gang te komen en ook verder te ondersteunen. Een en ander wordt samengevat onder de volgende noemer.

 

Samen doen!

Samen, beter, anders. Begin 2017 organiseerden wij dorpsgesprekken waarin we samen stilstonden bij de taken van de gemeente en wat daar beter en anders in kon. Op 20 april spraken ruim honderd inwoners met elkaar over de toekomst van Roerdalen aan de hand van 11 thema’s. Dat leverde een groot aantal wensen en ideeën op. Conclusie: dit was niet het slot van een aantal boeiende avonden, maar het begin van een beweging waarin inwoners en gemeente samen werken aan de toekomst van onze mooie gemeente.

In de periode december 2017 – februari 2018 hebben we alle dorpen bezocht. Op iedere avond stonden we stil bij de acties die sinds 20 april 2017 waren opgepakt. Daarnaast stond per avond één thema centraal. Dat werken we samen uit. Het thema van de avond wordt uitgewerkt en omgezet in concrete acties.
De beweging die in het voorjaar op gang kwam krijgt zo een zichtbaar vervolg onder het motto: Samen Doen!

Voor meer informatie kunt u ons mailen: samendoen@roerdalen.nl.