Contactgegevens

Het is natuurlijk wel zo prettig om met de vereniging contact te kunnen opnemen.

Voor dit doel worden hier enkele gegevens vermeld welke hiertoe kunnen bijdragen.

O.V.P.
e-mail: info@ovposterholt.nl of ovposterholt@gmail.com

Bank: Rabobank Roermond-Echt; Rek. nr.: 170608042

Verdere gegevens zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt.