Het bestuur

Het bestuur van de vereniging is samengesteld uit de volgende personen / functies:

Functie

Naam

Voorzitter

F. van Hal

Secretaris

 

Penningmeester

 

Lid

L. Roubroeks