Het bestuur

Het bestuur van de vereniging is samengesteld uit de volgende personen / functies:

Functie

Naam

Voorzitter

F. van Hal

Secretaris

W. Ernst

Penningmeester

R. Karsten

Lid

L. Roubroeks