Inkoopbeleid Gemeente

Volgens alle ter beschikking staande informatie zijn er bij de gemeente Roerdalen serieuze plannen om ook lokale ondernemers mee te laten dingen in het gemeentelijke inkoopbeleid. Het doel hiervan is om de lokale ondernemers mee te laten profiteren van de gemeentelijke uitgaven. Dit uiteraard voor zover de regelgeving dit toelaat en de ondernemers geschikt zijn voor de levering van de gevraagde producten (goederen en/of diensten).

Hiertoe zijn reeds een aantal informatie avonden gehouden, te weten in december 2013, op 26 mei en 8 oktober 2014. Een volgende avond is gepland in kwartaal 1 van 2015. De exacte plaats en datum worden nog bekend gemaakt.

Om een en ander in goede banen te kunnen leiden heeft de gemeente Roerdalen een online registratie mogelijkheid gecreŽerd, waar lokale ondernemers zich kunnen aanmelden als ze interesse hebben om aan dit inkoopbeleid  deel te kunnen nemen. Niet geregistreerde ondernemers zijn bij de gemeente niet bekend en kunnen dus ook niet aan het proces verder deelnemen.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de gemeente Roerdalen via de volgende link, waar men zich ook kan registreren:

https://secure.roerdalen.nl/wonen-en-leven/register-lokale-ondernemingen_43471/

Door de gemeente gehanteerde pakketindeling (landelijk vastgesteld).

We raden elke ondernemer aan om zich te registreren.
Ook hier geldt: baat het niet, dan schaadt het niet.